krótkofalówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

krót•ko•falów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest bardzo spokojnym i cichym człowiekiem. Czasami musiałem nawet podgłaśniać krótkofalówkę, żeby słyszeć, co mówi, bo strasznie szeptał.
    Ciężko jest skakać...
  • ... samochód, i już tam jest cała wataha. Wezwał ich przez krótkofalówkę, oni tu mają fajne urządzenia, badają grunt...
    Pan Muldgaard przyświadczał...
  • ... Spoza zamkniętych drzwi pokoiku na górce wyraźnie dolatywały nerwowe sygnały krótkofalówki, drobne jak jęk rzeczy rozpaczającej całą swą martwą istotą.
    - Dziś...

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa radiostacji krótkofalowej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego