krótkowzrocznie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

krótkowzroczny I
1. «nieostro widzący przedmioty odległe»
2.  «nieumiejący przewidywać»
3. «wynikający z braku zdolności przewidywania»

• krótkowzrocznie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nadreńskiego skorzystał z okazji do okazania Polakom, jak egoistycznie i krótkowzrocznie postępuje Francja i jak niepewnym jest sojusznikiem. Jednocześnie zaproponował zawarcie...
  • ... może właśnie tak często wyszydzaną i przestarzałą postać sklepikarza uznałem krótkowzrocznie za bohatera tych kilku powojennych lat? Mogę tylko dodać, że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego