krematorium

Wielki słownik ortograficzny PWN

krematorium; -ria, -riów

Słownik języka polskiego PWN

krematorium «budynek wyposażony w specjalne piece do spalania ludzkich zwłok»
• krematoryjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... serka powracam w chwili, gdy piętnastokrotnie podrożał. "Dziadziu, czas do krematorium" - jak radzą u wschodnich sąsiadów ludziom w moim wieku, gdy...
  • ... dostrzegli, że żyje tu młodzież do nich podobna. Przed ruinami krematorium w byłym KL Birkenau odmówiono kadisz.


    UROCZYSTOŚCI TRZECIOMAJOWE
    Prezydent odznaczył...
  • ... doby, te zwłoki, których nie udało się spalić, leżały obok krematorium i dlatego obóz był zatruwany zarówno dymem palonych, jak i...

Encyklopedia PWN

krematorium
[łac. crematorium < cremo ‘palę’],
budynek zaopatrzony w specjalne piece do palenia i spopielania zwłok (kremacja), zapewniające dostateczny dopływ powietrza i temp. 900–1000°C;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego