krztusić się

Wielki słownik ortograficzny PWN

krztusić się -uszę się, -uszą się; -uś•cie się

Słownik języka polskiego PWN

krztusić się «kaszleć uporczywie wskutek podrażnienia dróg oddechowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego