książka życzeń i zażaleń

Słownik języka polskiego PWN

książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nakładać na obie strony obowiązek wzajemnych świadczeń i akceptacji, rodzaj książki życzeń i zażaleń. Miłość jest nie tylko relacją, jest stanem ducha, stosunkiem do...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego