książka skarg i wniosków

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... związkiem dwojga ludzi decydujących się wspólnie wychowywać dzieci, a nie książką skarg i wniosków, jak to zbyt często się dzieje. Każdy ma prawo powiedzieć...
  • ... skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez ich wpisywanie do "Książki skarg i wniosków". Książki te powinny być udostępniane obywatelom bez jakichkolwiek ograniczeń w...
  • ... określi tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków wpisanych do "Książki skarg i wniosków", organy właściwe do ich rozpatrywania oraz sprawowania nadzoru i kontroli...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego