książka

Wielki słownik ortograficzny PWN

książ•ka -ż•ce, -ż•kę; -żek
Książ•ki (miejscowość) -żek; przym.: książecki
Dom Książ•ki Domu Książ•ki (skrót: DK)
Pol•skie Towarzy•stwo Wydaw•ców Książek Pol•skiego Towarzy•stwa Wydaw•ców Książek (skrót: PTWK)
Towarzystwo Przyjaciół Książ•ki Towarzystwie Przyjaciół Książ•ki (skrót: TPK)

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

książka dla dzieci X-a
25.02.2015
Iks wydał książkę dla dzieci, więc mamy [książkę dla dzieci] Iksa, ale brzmi to jak książka dla [dzieci Iksa]. Czy warto gimnastykować się z szukaniem innego sformułowania, czy raczej twardo stać na stanowisku, że tak jest dobrze i już, a zrozumieć opacznie można tylko z czepliwości?
Najciekawsza polska książka czy najciekawsza, polska książka?
22.05.2019
Dlaczego nie stawiamy przecinka pomiędzy najciekawsza i polska w zadaniu najciekawsza polska książka?
nauczyciel od…, książka do…
23.05.2005
Jak powinniśmy określić nauczyciela np. matematyki? Pan z matematyki, pan od matematyki, czy może jeszcze jakoś inaczej? Podobny problem może być z opisaniem podręcznika: książka od matematyki, książka z matematyki, książka do matematyki… Czy wszystkie te formy są jednakowo poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w ocenie sytuacji nie kierowaliśmy się"". Pisownia dokumentów podawana w książce historyków musi zachować swój charakter oryginalny. Z przyjemnością jednak znajdziemy...
  • ... kręgów wywodzących się z dawnej lewicy liberalnej, jak Antoni Słonimski. Książka Bohdana Cywińskiego "Rodowody niepokornych" wydana w serii "Więzi" o laickiej...
  • ... karaibskiego). Należy zwrócić uwagę, że Francis Fukuyama, który zasłynął swoją książką The End of History (tłum. polskie - Koniec historii), zajął się...

Encyklopedia PWN

„Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej”,
pismo, wyd. 1901–14 w Warszawie i Lwowie oraz 1922 w Warszawie;
książka zawierająca tekst pisany ręcznie, niekiedy odręcznie ilustrowana.
rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!