księga

Wielki słownik ortograficzny PWN

księga księdze, księgę; księgi, ksiąg
Księga Liczb Księgi Liczb
Księga Po•wtórzonego Prawa Księgi Po•wtórzonego Prawa
Księga Psal•mów Księgi Psal•mów

Słownik języka polskiego PWN

księga
1. «duża książka»
3. «część utworu literackiego, tekstu prawnego itp.»

• księgowy
biała księga «publikacja rządowa zawierająca zbiór informacji na jakiś temat polityczny»
Czerwona Księga «spis gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem»
księga główna «księga rachunkowa zawierająca zbiór kont»
księga metrykalna «księga zawierająca akta stanu cywilnego»
Księga Rodzaju «początkowa księga Starego Testamentu i Pięcioksięgu opowiadająca o stworzeniu świata i człowieka»
Księga Wyjścia «druga księga Starego Testamentu i Pięcioksięgu opisująca wyjście Żydów z niewoli egipskiej»
złota księga
1. «księga, w której upamiętnia się ważne fakty i nazwiska osób zasłużonych dla jakiejś zbiorowości lub instytucji»
2. «ozdobnie wydany zbiór najważniejszych utworów danego gatunku, jakiejś epoki literackiej itp.»
księgi «jedna z komór czterokomorowego żołądka zwierząt przeżuwających»
Księgi Machabejskie «dwie księgi Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą Machabeuszów»
księgi sybilińskie mit. gr.-rzym. «księgi z przepowiedniami Sybilli»
księgi wieczyste, gruntowe, hipoteczne «urzędowe rejestry ujawniające ogół praw rzeczowych na nieruchomościach»
otwarcie ksiąg rachunkowych «wpisanie do ewidencji stanów składników majątku i źródeł jego finansowania na początek roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia zamykającego poprzedni rok obrotowy»
zamknąć księgi rachunkowe, konto itp. «podsumować dochody i wydatki z końcem okresu rozliczeniowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Księga szkocka
21.01.2008
Szanowna Poradnio!
Czy w nazwie Księga szkocka powinno się pisać zgodnie z zasadą ortograficzną tylko pierwszy człon wielką literą? Czy poprawny jest zapis Księga Szkocka, który spotyka się w wielu tekstach traktujących o tymże zbiorze (zeszycie) zagadnień matematycznych?
Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
M.
Księga Wyjścia
7.01.2008
Księga Wyjścia w scs. to Izchod. Po polsku jednak mamy inny przedrostek (rdzeń, nawiasem mówiąc, też), a pol. słowo zejście z przedrostkiem z- kontynuującym chyba zarówno ps. iz-, jak i s(n)- znaczy ‘zejście z góry’ lub ‘zejście się razem’. Dlaczego tak jest? Skąd w ogóle wzięło się owo wy-?
biała księga
12.12.2003
Jak pisać wyrażenie biała księga (rodzaj dokumentów przygotowywanych przez Komisję Europejską, dotyczących określonej dziedziny): biała księga, „biała księga, Biała Księga (to najczęściej spotykana pisownia, która wydaje mi się kalką z ang.)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... akcja ratunkowa. Od tej chwili zapisuje się kolejną kartę w "Księdze wypraw". A jest ona interesująca.
  Tuż powyżej Zahradzisk, na drodze...
 • ... nie wiem. Dosłownie brzmi to tak...
  Podniósł ze stołu otwartą
  księgę.
  - "Żadnych oznak życia na lądzie. Skład atmosfery..." to są dane...
 • ... w chwale, tymczasem nadal na nią czekamy razem z poszukiwaczami Księgi.


  Jan Tomkowski

  Pogrzeb i ekshumacja
  Powieść polska w latach 1976...

Encyklopedia PWN

Księga Koheleta, Księga Eklezjastesa,
poetycka księga Starego Testamentu z ok. III w. p.n.e.;
Księga henrykowska, Księga założenia klasztoru Panny Marii w Henrykowie,
potoczna nazwa łacińskiej kroniki założenia i uposażenia klasztoru cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku;
pierwsza z zespołu 6 ksiąg bibl. tzw. deuteronomicznego dzieła;
Księga Kapłańska, łac. Leviticus,
trzecia księga bibl. Pięcioksięgu;
Księga Liczb, gr. Arithmoí, łac. Numeri,
księga bibl., 4. tom Pięcioksięgu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!