księgowość

Słownik języka polskiego PWN*

księgowość
1. «prowadzenie ksiąg, w które wpisuje się wpływy, wydatki, transakcje i inne zmiany stanu majątkowego przedsiębiorstwa lub instytucji»
2. «dział biura, przedsiębiorstwa, instytucji, którego zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych»

• księgować
księgowość podwójna «ewidencjonowanie, w którym stosuje się podwójny zapis każdej operacji gospodarczej»
księgowość pojedyncza «ewidencjonowanie wybranych składników majątku i procesów gospodarczych, prowadzone w postaci księgi przychodów i rozchodów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego