księstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

księstwo (książę z żoną) -wa, B.= D., Ms. -wu
księstwo (kraj) -twa, B.= M., Ms. -twie; -tw: Księstwo Warszawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Monako ,
Wiel•kie Księstwo Litew•skie Wiel•kiego Księstwa Litew•skiego, Wiel•kim Księstwie Litew•skim (skróty: W.Ks.Lit., WXL, WXLit)
Wiel•kie Księstwo Po•znań•skie Wiel•kiego Księstwa Po•znań•skiego, Wiel•kim Księstwie Po•znań•skim

Słownik języka polskiego PWN

księstwo
1. «państwo lub część państwa podległe władzy księcia»
2. «książę z żoną»

• księstewko, ksiąstewko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Księstwo Słupskie, Hospodarstwo Mołdawskie, Chanat Krymski
4.06.2019
Szanowni Państwo,
proszę o podanie poprawnego zapisu poniższego typu nazw (z nadzieją, że te rozstrzygnięcia pojawią się w SJP): księstwo słupskie, hospodarstwo mołdawskie, chanat krymski czy Księstwo Słupskie (z pewnością zapis dużymi literami jako byt państwowy: Księstwo Warszawskie, Księstwo Kijowskie), Hospodarstwo Mołdawskie, Chanat Krymski. Czy pisownia dużą lub małą literą zależy od stopnia niezależności danego terytorium? Dziękuję bardzo i pozdrawiam, A.B.
Księstwo Oświęcimskie
16.01.2013
Witam.
Piszę pracę licencjacką dotyczącą Księstwa Oświęcimskiego w XV–XVI wieku. W literaturze przedmiotu owo księstwo pisane jest raz z dużej litery – Księstwo Oświęcimskie, raz z małej – księstwo oświęcimskie. Domyślam się, że zależy to od kontekstu, jak zatem poprawnie pisać?
Serdecznie pozdrawiam
O wyrazach książę, księżna, księżniczka, księstwo
16.12.2017
Czy w pisowni księżniczka ma zastosowanie zasada wymiany głoskowej: ż – s (księżniczkaksięstwo), czy też w tym wyrazie piszemy ż, bo jest to ż niewymienne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... służbie francuskiej znakomitą kadrę wojskową, z której wyrosnąć miała armia Księstwa Warszawskiego. Doraźnie dla ojczyzny nie osiągnęły niczego. Przypomniały jednak własnym...
  • ... Artois, Flandrii, Brabancji, Luksemburga i Holandii, a na południu - z księstwa i hrabstwa Burgundii, postanowił zawładnąć korytarzem rozdzielającym te prowincje. Była...
  • ... księcia francuskiego o wyborze na króla Rzeczypospolitej - Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odebrać od niego przysięgę, potwierdzającą przyjęcie uchwał elekcyjnych (artykułów...

Encyklopedia PWN

państwo, którego panujący nosi tytuł księcia
księstwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 między Francją, Rosją i Prusami, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją.
Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Wołoskie Księstwo, Hospodarstwo Wołoskie, Wołoszczyzna,
państwo rumuńskie istniejące od pocz. XIV w. do 1861;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego