kształcić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kształ•cić -ł•cę, -ł•cisz, -ł•cą; -łć•cie

Słownik języka polskiego PWN*

kształcić
1. «przekazywać komuś wiedzę, umiejętności»
2. «czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności»
3. «rozwijać cechy charakteru»
kształcić się
1. «przyswajać sobie wiedzę, rozwijać swoje umiejętności»
2. «być kształconym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego