kształcić

Wielki słownik ortograficzny PWN

kształ•cić -ł•cę, -ł•cisz, -ł•cą; -łć•cie

Słownik języka polskiego PWN

kształcić
1. «przekazywać komuś wiedzę, umiejętności»
2. «czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności»
3. «rozwijać cechy charakteru»
kształcić się
1. «przyswajać sobie wiedzę, rozwijać swoje umiejętności»
2. «być kształconym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kształcenie czy kształtowanie umiejętności?
12.05.2010
Czy sformułowania: kształcenie umiejętności, kształtowanie postaw są poprawne? Wątpliwości budzi właściwie głównie pierwsze z nich. W opracowaniach dotyczących metodyki nauczania oraz scenariuszach lekcji publikowanych przez wydawnictwa można spotkać dwa zapisy: kształcenie umiejętności, kształtowanie umiejętności. Słowniki nie rozwiały moich wątpliwości. Jak więc jest poprawnie: kształcenie umiejętności czy kształtowanie umiejętności?
M.
Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
9.11.2018
Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź, czy poprawna jest odmiana nazwy własnej szkoły:
M. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
D. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
C. Zespołowi Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
B. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
N. Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Ms. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Zgoda rzeczownika i przydawki
9.06.2017
Spieram sie z dziewczyną o formę zdania: Mój syn posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z powodu autyzmu, w tym zespołu Aspergera (...). Moim zdaniem jest w nim ewidentny błąd i zamiast wydanego powinno być wydane. Czy mam racje?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... szkołą zawodową. - Zmierzamy w kierunku szkoły szerokoprofilowej. Chcemy stworzyć centrum kształcenia praktycznego, zawodowego. Nie ma żadnych przeszkód, by rozszerzyć ofertę o...
  • ... wyniki w nauce.
    I u nas także istnieje system ustawicznego
    kształcenia, choć może jeszcze niedoskonały i niedostatecznie wprowadzony. Świadomość tego, że...
  • ... do tradycji, apelowanie do uczuć patriotycznych, wyrabianie poczucia więzi zawodowej, kształcenie poczucia potrzeby pracy społecznej. Na urabianie właściwej postawy moralnej wpłynęło...

Encyklopedia PWN

pedag. ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również możliwie wszechstronny rozwój sprawności fizycznych i umysłowych, zainteresowań i zdolności, także wyrobienie odpowiednich postaw i przekonań.
kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna,
pedag. stałe odnawianie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
forma kształcenia polegająca na samodzielnej pracy ucznia poza szkołą, lecz pod jej kierownictwem.
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1970 z działającego od 1958 w Akad. Med. w Warszawie Studium Doskonalenia Lekarzy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego