kto

Słownik języka polskiego PWN*

kto
1. «zaimek wprowadzający pytanie, np. Kto tam jest?»
2. «zaimek przyłączający pytanie zależne do wypowiedzenia nadrzędnego, np. Nie wiem, kto przyszedł.»
3. «zaimek przyłączający wypowiedzenie podrzędne do składnika wypowiedzenia nadrzędnego, np. Zapytaj o to kogoś, kto się na tym zna.»
4. «zaimek komunikujący o dowolności osoby należącej do pewnego zbioru o danej cesze, np. Kto zda egzamin, zostanie przyjęty.»
5. «zaimek reprezentujący dowolną osobę, do której odnosi się przedstawiona charakterystyka, np. Nie znosił, gdy kto zaglądał mu w karty.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego