kulturalno����

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kul•tural•no-o•światowy (kulturalny i oświatowy; skrót: k.o.)
kul•tural•no-społecz•ny (kulturalny i społeczny)

Słownik języka polskiego PWN*

kulturalno-oświatowy II «osoba zajmująca się organizowaniem gier, konkursów, wycieczek itp. w domach kultury, świetlicach, ośrodkach wypoczynkowych»
• kulturalno-oświatowa
kulturalno-oświatowy I «związany z kulturą, rozrywką, oświatą, zwykle w domach kultury, ośrodkach wypoczynkowych itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego