kumkanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

kum•kanie; -ań
kum•ka -m•ce, -m•kę; -mek
kum•kać -ka, -kają

Słownik języka polskiego PWN

kumkanie «dźwięki wydawane przez żabę»
kumak, kumka «niewielka ropucha żyjąca w zbiornikach śródlądowych Eurazji»
kumka zob. kumak.
kumkać «o żabie: wydawać głos»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a czego? łomaatkooo chyba nie kcą mnie (hihihihihi)!
    hmmmmmm........ nie
    kumkam...... ale mój umysł za mało łapie o tej porze
    no...
  • ... do jakiejś tam potęgi wszystkie brzęczenia, szelesty, szumy, poszczekiwania, piania, kumkania - hałas byłby gorszy niż w mieście, niż w najbardziej hałaśliwej...
  • ... i blekot cietrzewi, jakby gdzieś daleko gotował się horyzont i kumkanie tysięcy żab na łąkach (ich liczba decyduje o liczbie bocianów...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego