kwadratowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

kwadratowy (skrót: kw.)
cen•ty•metr kwadratowy cen•ty•metra kwadratowego, cen•ty•metrze kwadratowym; cen•ty•metry kwadratowe, cen•ty•metrów kwadratowych (skrót: cm2)
kilo•metr kwadratowy kilo•metra kwadratowego, kilo•metrze kwadratowym; kilo•metry kwadratowe, kilo•metrów kwadratowych (skrót: km2)
metr kwadratowy metra kwadratowego; metrów kwadratowych (skróty: mkw. a. m kw., a. m2)

Słownik języka polskiego PWN

kwadrat
1. «figura geometryczna, czworokąt mający wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste»
2. «rzecz przypominająca kształtem taką figurę geometryczną»
3. «iloczyn danej liczby przez nią samą, zapisywany jako mała dwójka u góry po prawej stronie tej liczby»
4. «jednostka miary drukarskiej równa 48 punktom»
5. «stopień pisma lub justunku wielkości 48 punktów»

• kwadratowy • kwadratowo • kwadracik
centymetr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego bok ma 1 centymetr długości»
kilometr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego każdy bok ma 1 kilometr długości»
metr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego każdy bok ma 1 metr długości»
pierwiastek kwadratowy «pierwiastek drugiego stopnia z liczby nieujemnej»
równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia «równanie, w którym niewiadoma występuje w drugiej potędze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

metr kwadratowy
10.05.2004
Proszę o podanie mi prawidłowego skrótu od metr kwadratowy, bo różne źródła podaja różnie, a gazety jeszcze inaczej. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Anna-Halina Roehner
hierarchia nawiasów
6.09.2014
Szanowni Państwo,
proszę o rozstrzygnięcie zapisu jednostek – czy zapisywać je w nawiasach kwadratowych, czy nie. Jeśli w tabeli, w główce mamy np. podane c J/(kg x K) (ciepło, dżule na kilogram razy kelwin), to ten nawias również powinien być kwadratowy?
Dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam
odnośniki w systemie „autor – numer”
29.06.2014
Szanowni Państwo,
czy w odnośnikach do przypisów zapisywanych w tekście w nawiasie kwadratowym [1,2,3,9-10] należy wstawiać odstępy między liczbami i pauzy w zakresie liczb? Nigdzie nie znalazłam informacji na ten temat, a praktyka stosowana w publikacjach jest różna.
Dziękuję za odpowiedź!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... część korytarzy i sal jest zalodzona. Lód pokrywa 9772 m kwadratowe powierzchni, a jego objętość wynosi około 110 tysięcy metrów sześciennych...
  • ... Błąd średni sumy (lub różnicy) wielkości mierzonych

    równa się pierwiastkowi
    kwadratowemu z sumy kwadratów ich średnich błędów

    Średni błąd funkcji oblicza...
  • ... pozostawiając "Jana", idącego pod pełnymi żaglami - nie bagatela 150 metrów kwadratowych żagla - jego własnemu rozumowi. Kubki nalewano do pełna i wychylano...

Encyklopedia PWN

mat. pierwiastek drugiego stopnia, czyli dodatnie rozwiązanie równania kwadratowego x2 = a;
mat. wielomian postaci ax2 + bx + c (a ≠ 0); → funkcja kwadratowa.
mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego