kwantyfikator

Wielki słownik ortograficzny PWN

kwan•tyfikator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

kwantyfikator log. «wyrażenie skrótowe, oznaczane różnymi symbolami, zastępujące zwroty: dla każdego x, dla pewnego x, istnieje takie x, że ...»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

każda matka, ojciec i dziecko
5.12.2010
Czy poprawne są wyrażenia typu każda matka, ojciec i dziecko – gdzie tylko pierwszy z rzeczowników jest zgodny z zaimkiem pod względem rodzaju? Jeśli nie, jaki powinien być poprawny zapis?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to dopiero połowa jego hipotezy: . Ową "dwojakość" pochodzenia lakonicznie wyraża kwantyfikator "hebr. ukr." wykorzystany m.in. wedycji Pamiętników Kazimierza Chłędowskiego. Dalszych...
  • ... się w zdanie prawdziwe, używa się w logice znaku zwanego kwantyfikatorem szczegółowym w odniesieniu do danej zmiennej czy zmiennych. Kwantyfikator szczegółowy...
  • ... zbiory definiowalne arytmetycznie, tzn. definiowalne za pomocą formuł arytmetycznych bez kwantyfikatorów wiążących zmienne zbiorowe (a więc definiowalne predykatywnie). Okazało się, że...

Encyklopedia PWN

kwantyfikator
[ang. quantifier ‘oznacznik ilości’ < łac. qantum ‘ile’, facere ‘czynić’],
log. zwroty: „dla każdego x” oraz „dla pewnego x” używane w logice jako synonimy potocznych wyrażeń „każdy” i „pewien”;
rachunek kwantyfikatorów, logika kwantyfikatorów,
dział logiki, w którym przyjmuje się wszystkie terminy i twierdzenia rachunku zdań, a ponadto wprowadza się, jako stałe symbole, kwantyfikatory.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego