kwas azotowy

Słownik języka polskiego PWN

kwas azotowy «kwas nieorganiczny, bezbarwna ciecz działająca żrąco na skórę»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... środowiska tylko dzięki przytomności pracowników mleczarni.

    - Zgłoszenie brzmiało niepokojąco, bo
    kwas azotowy jest i palny, i trujący, nawet jego opary, a przecież...
  • ... przez kwas platyny, co umożliwiło odzyskanie w jednej z fabryk kwasu azotowego ok. 40% dotychczas bezpowrotnie traconego, cennego metalu. Naukowcy twierdzą, iż...
  • ... egzotermiczna i wymaga intensywnego odbierania ciepła. W pierwszej fazie produkcji kwasu azotowego odparowany amoniak zmieszany z powietrzem utleniany jest katalitycznie do tlenku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego