kwasowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kwas
1. «substancja o kwaśnym smaku i charakterystycznym zapachu; też: kwaśny smak»
2. «zakwaszona porcja ciasta»
3. «związek chemiczny, który w reakcji z zasadą oddaje protony, tworząc sól»

• kwasowy • kwasek
bezwodnik kwasowy «tlenek niemetalu, który łącząc się z wodą, tworzy kwas nieorganiczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mycia urządzeń i instalacji. Poważne zmniejszenie ilości ścieków zapewnia mycie kwasowe. Zużycie kwasu wynosi 11,5g/hl pojemności tanków i instalacji...
  • ... się kilka zasadowych (naładowanych dodatnio) reszt aminokwasowych i tylko trzy kwasowe (naładowane ujemnie) reszty aminokwasowe. Wydaje się, że podobnie jak w...
  • ... fosfor oraz w żelazo, zwalczające anemię; również w takie związki kwasowe, które obniżają poziom cholesterolu.
    I tym, z neofickim zapałem, zaczyna...

Encyklopedia PWN

akumulator elektryczny, w którym elektrolitem jest roztwór kwasu;
związki organiczne, pochodne kwasów karboksylowych (halogenki acylowe), o wzorze ogólnym RCOX, i kwasów sulfonowych, RSO2X (gdzie R — grupa alkilowa lub arylowa, X — fluorowiec);
barwniki syntet. o cząsteczkach, które w wodzie dysocjują z odszczepieniem barwnego anionu, wiążącego się z zasadowymi grupami cząsteczek włókna;
związki nieorg., tlenki pierwiastków niemetalicznych dające w reakcji z wodą odpowiednie kwasy;
związki org., chlorowe pochodne kwasów karboksylowych (acylowe chlorki) lub sulfonowych (sulfochlorki).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego