kwazarowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kwazar, kwasar «pozagalaktyczny obiekt niebieski, będący silnym źródłem promieniowania radiowego»
• kwazarowy, kwasarowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego