kwokacz

Wielki słownik ortograficzny PWN

kwokacz -cza; -cze, -czy

Słownik języka polskiego PWN

kwokacz «ptak o upierzeniu ciemnobrązowym, od spodu białym, o cienkim, wygiętym dziobie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

kwokacz, Tringa nebularia,
ptak z podrodziny brodźców;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego