lądolód

Wielki słownik ortograficzny PWN

lądo•lód -lodu, -lodzie; -lodów

Słownik języka polskiego PWN

lądolód «bardzo gruba pokrywa lodowa zalegająca wielkie obszary Ziemi w okolicach podbiegunowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do g/cm, ze średnią g/cm.
    Określenie reszty bilansowej
    lądolodu antarktycznego jest również bardzo trudne i z tego powodu należy...
  • ... klatratów wodzianów gazów N i O w głębokich warstwach lodu lądolodu grenlandzkiego potwierdziły badania struktury kryształów za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej. Obliczono...
  • ... wywołanych siłą grawitacji (por. rozdz. 7.2). Sprawia ono, że lądolód ma charakterystyczny profil zbliżony do paraboli. Można wykreślić ten teoretyczny...

Encyklopedia PWN

lądolód, lodowiec kontynentalny,
masy lodu grubości do kilku tys. m, pokrywające wielkie obszary powierzchni Ziemi;
Patagoński, Lądolód, Gran Campo de Hielo Patagónico, Hielo Continental Patagónico,
wielki lądolód w Andach Patagońskich, w Argentynie i Chile;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!