lańsko

Wielki słownik ortograficzny PWN

lań•sko -skiem

Słownik języka polskiego PWN

lanie pot. «bicie kogoś»
• lańsko

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego