lada

Wielki słownik ortograficzny PWN

lada -dzie, -dę; lad
lada (partykuła) ndm

Słownik języka polskiego PWN

lada I «długi blat w sklepie, za którym stoi sprzedawca»
lada II
1. «partykuła nadająca komuś lub czemuś cechę dowolności, np. Pod lada pretekstem przynosił do pracy alkohol., wyrażająca obojętność wyboru, np. Obywał się lada czym., wyrażająca negatywną ocenę czegoś lub kogoś, np. Nie będzie mnie lada kto obrażał., wyróżniająca kogoś lub coś jako zasługującego na uwagę, np. To był nie lada sukces.»
lada III «przyimek łączący się z nazwą jednostki czasu, komunikujący, iż coś stanie się w najbliższym czasie, np. Przyjadą lada godzina.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego