laicyzacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

laicyza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

laicyzacja «proces słabnięcia wpływu religii na różne dziedziny życia społecznego»
• laicyzacyjny • laicyzator • laicyzować • laicyzować się

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

łaska/Łaska Boża/boża
17.04.2013
Szanowni Państwo,
przyjmując, że przymiotniki piszemy małą literą, wydaje mi się, iż poprawny zapis to łaska boża. Jednakże wiele osób uważa, że ze względu na religijne uczucia należałoby zapisać łaska Boża lub Łaska Boża. Bardzo proszę o odpowiedź, który z zapisów jest najwłaściwszy.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... lub duce skinieniem ręki nie postawią tłumów w szeregi. Natomiast laicyzacja uczuć religijnych - bo religijnymi laikami nazwać można wielu współczesnych ludzi...
  • ... obrastał we władzę bardzo ziemską. Dziś ją traci. Tak pojętej laicyzacji ja bym się zbytnio nie bał. To jest powrót do...
  • ... jest sztuczny). Obejmuje też w NRD głównie ludność ewangelicką. Proces laicyzacji ma tu także, mimo iż istnieją odpowiednie naciski państwa w...

Encyklopedia PWN

laicyzacja
[łac. laicus ‘świecki’ < gr. laikós ‘ludowy’],
w społeczeństwach nowoczesnych lub ponowoczesnych emancypacja (wyzwolenie) różnych dziedzin i obszarów życia społ. spod wpływów kośc. instytucji i rel. systemów znaczeń (np.: prawodawstwa, szkolnictwa, polityki, gospodarki, kultury, moralności) lub zanik rel. obyczajów i tradycji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego