laicyzować

Wielki słownik ortograficzny PWN

laicyzować się -zuję się, -zują się

Słownik języka polskiego PWN

laicyzacja «proces słabnięcia wpływu religii na różne dziedziny życia społecznego»
• laicyzacyjny • laicyzator • laicyzować • laicyzować się

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wiele osób o ideologii komunistycznej. I tak się to miasto laicyzowało, i odchodziło od swojego wielkiego przeznaczenia. A niewątpliwie Częstochowa ma...
  • ... konstytucji weimarskiej, wnosząc ponadto pewne, wymienione już wyżej, nowe tendencje laicyzujące życie publiczne. Wspomniane artykuły pierwszej konstytucji NRD z 7 października...
  • ... czasów. Ale równocześnie są to ludzie, którzy wyszli ze środowiska laicyzującego się, niejednokrotnie z rodzin rozbitych, wielu z nich przeżyło nawrócenie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego