lament

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lament -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

lament
1. «głośny płacz lub słowa wyrażające skargę, cierpienie»
2. «utwór poetycki, którego treścią jest opłakiwanie czyjejś śmierci lub klęski»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego