lanckoroński

Wielki słownik ortograficzny PWN

Lanc•koroń•ski: Stani•sław Lanc•koroń•ski, Lanc•koroń•skiego, o Lanc•koroń•skim
lanc•koroń•ski (od: Lanckorona); -scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego