landtag

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Land•tag (parlament kraju związkowego w Niemczech i Austrii) -gu, -giem
land•tag (dawny parlament w Niemczech) -gu, -giem; -gów

Słownik języka polskiego PWN*

Landtag
1. «parlament kraju związkowego wchodzącego w skład Austrii lub Niemiec»
2. «dwuizbowy sejm krajowy w państwach wchodzących w skład Rzeszy Niemieckiej (do 1934 r.
3. «zgromadzenie złożone z przedstawicieli stanów, istniejące w wielu krajach niemieckich od XIII do XX w.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego