lanie

Słownik języka polskiego PWN*

lanie pot. «bicie kogoś»
• lańsko
lać
1. «sprawiać, że płyn wypływa z czegoś obficie»
2. pot. «o deszczu: padać obficie»
3. pot. «bić kogoś mocno»
4. posp. «oddawać mocz»
lany «o różnych metalach, asfalcie itp.: doprowadzony przez roztopienie i pomieszanie z innymi składnikami do postaci masy, z której można coś ulać»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego