larwalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

larwa
1. «postać i stadium rozwojowe wielu zwierząt»
2. obraźl. «o kobiecie, do której czuje się niechęć»
3. «według wierzeń starożytnych Rzymian: duch zmarłego złego człowieka prześladujący żywych»
4. daw. «zjawa, upiór»
5. daw. «maska karnawałowa»

• larwalny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście...
  • ... stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście...
  • ... podczas gdy wszystkie następne
    segmenty po dwie pary. W rozwoju
    larwalnym te trzy segmenty pierwsze wykształcają odnóża. Dlatego sześcionogość powstała niezależnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego