lasa

Wielki słownik ortograficzny PWN

las lasu, lesie; lasów: las iglasty, ale: Las Turyński, Las Frankoński, Las Katyński, Las Czeski; Lasy Parczewskie
Las Casas: Bartolomé de Las Casas, Bartolomégo de Las Casas, o Bartolomém de Las Casas a. ndm

Słownik języka polskiego PWN

las
1. «zwarty zespół roślinności z przewagą drzew i ze swoistą fauną»
2. «o czymś występującym w dużej liczbie, np. las rąk, sztandarów»

• leśny • lasek, laseczek
las deszczowy «las rosnący na nizinnych obszarach strefy równikowej, na których występują nagłe, ulewne deszcze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

las
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego