latopis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lato•pis (kronikarz) -sa, B.= D., -sie; -sowie, -sów
lato•pis (kronika) -su, B.= M., -sie; -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

latopis
1. «w literaturze staroruskiej: rodzaj kroniki»
2. zob. latopisarz.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego