laudacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

lau•da•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

laudacja «mowa pochwalna»
• laudacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego