legion

Wielki słownik ortograficzny PWN

legion -nu, -nie; -nów: Legion Bajoński, Legion Mickiewicza, Legiony Dąbrowskiego, Legiony Polskie we Włoszech, Legiony Polskie (w I wojnie światowej)

Słownik języka polskiego PWN

legion
1. «w starożytnym Rzymie: jednostka wojskowa»
2. zob. legia.
3. «duża liczba ludzi»

• legionowy
legiony «ochotnicze oddziały polskie w okresie wojen napoleońskich i podczas I wojny światowej»
• legionowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Skrótowce oznaczające jednostki organizacyjne sił zbrojnych
22.11.2015
Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych.
Czy dla nazwy 2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 2. DPLeg. AK?
Czy dla nazwy 3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 3. ppleg. AK?
Czy dla nazwy 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 72. pp AK?
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
Tekst tablicy pamiątkowej
8.03.2018
Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, czy poniższy tekst tablicy pamiątkowej jest poprawny?
Z wyrazami szacunku
M. Gurda-Jaroszewska

Pamięci
Leona Fuza
1895-1939
Płocczanina,
żołnierza Legionów Józefa Piłsudskiego.
Uczestnika walk o niepodległość Polski w 1918 roku
i wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku.
Działacza samorządowego.
Organizatora i uczestnika bohaterskiej obrony Poczty Polskiej w Gdańsku,
zamordowanego przez hitlerowców w grudniu 1939 roku.
Mieszkańcy Płocka
Pomarańcza i pomarańczowy
18.04.2017
Chodzi mi o słowa pomarańczowy oraz pomarańcza. Co było pierwsze – jajko czy kura, czyli: czy pomarańcza jest pomarańczą, ponieważ jest koloru pomarańczowego, czy może kolor pomarańczowy jest pomarańczowy, bo taki kolor ma pomarańcza?
Ponadto – skąd to słowo w języku polskim? Nie przypomina mi żadnego słowa w innych językach – Rosjanie jedzą „apielsiny”, ale są one kolory o nazwie „oranżewyj”, Anglicy z kolei jednakowo nazywają zarówno owoce, jak i kolor (orange), ale nie dostrzegam żadnych analogii z pomarańczą.
Jaka jest geneza i historia tych słów?

Z poważaniem

Michał Płonka
Góry Świętokrzyskie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z magnoliami i rododendronami. Pod Szczawnem 15V1807 pułk ułanów z legionów J. H. Dąbrowskiego stoczył zwycięską bitwę z wojskami pruskimi.
    Pomnik...
  • ... Andrzeja Galicę we Wiedniu, gdzie natychmiast rozpoczął werbowanie ochotników do Legionów. W 1914 roku na ich czele przybył do Polski. Podczas...
  • ... był odpowiedni surowiec, Rzymianie budowali też ogromne mury kamienne. Jednakże legiony nie przebywały bezpośrednio na wałach; stały dalej, do 50 km...

Encyklopedia PWN

legion
[łac. legio ‘pobór’],
wielka jednostka armii rzymskiej;
Legion Młodych, właśc. Akademicki Związek Pracy dla Państwa,
organizacja młodzieżowa, działająca 1930–39;
Legion Amerykański, ang. American Legion,
amer. stowarzyszenie kombatanckie;
arabska formacja wojsk., → Arabski Legion.
oddziały niem., które wzięły udział w hiszp. wojnie domowej 1936–39 po stronie zbuntowanego przeciw republice gen. F. Franco;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego