lejdejski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lej•dej•ski (od: Lejda); -scy: butelka lejdejska

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego