lekceważyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

lek•ceważyć -ażę, -ażą; -aż, -aż•cie

Słownik języka polskiego PWN

lekceważyć
1. «traktować kogoś lub coś pogardliwie, bez szacunku»
2. «nie przywiązywać wagi do czegoś»
lekceważący «świadczący o czyimś lekceważeniu»
• lekceważąco
lekceważenie «traktowanie kogoś lub czegoś bez dostatecznej uwagi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Arogancki a zarozumiały
6.02.2019
Szanowni Państwo,
wpadłem w pewne zakłopotanie, gdy zagłębiłem się w różnice pomiędzy słowami arogancki i zarozumiały. Moje pytanie brzmi: czy te terminy są w pełni zamienne? Czy istnieje jakaś językowa różnica w użyciu którego z tych terminów, czy też każdy arogant będzie jednocześnie zarozumialcem i odwrotnie?
konował
10.06.2002
Czy neologizm koniował jest słowem na pograniczu inwektywy i wulgaryzmu, czy też nie? Potrzebuję ekspertyzy językoznawczej w tym zakresie, dlatego proszę o podanie danych eksperta, który by się tego podjął.
Z poważaniem

Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Krzysztof Strawa
kosztorysant
19.09.2002
Droga Poradnio,
Która z form (obie są w Waszym słowniku) jest poprawna (bardziej wskazana): kosztorysant czy kosztorysowiec? Nasza redakcja podzieliła się na dwa wrogie obozy. Jedni twierdzą, że kosztorysant to słowo żargonowe, lekceważące, a drudzy - że nigdy nie słyszeli słowa kosztorysowiec. Prosimy o rozstrzygnięcie sporu i pogodzenie zespołu.

Ciekawostki

LEKCEWAŻYĆ
Jeśli czytamy, że ktoś coś lekce sobie coś waży lub waży sobie coś lekce, to bierzemy to za rodzaj językowego żartu – często dawne formy temu służą. Ten nieprzyjemny czasownik,

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i akumulacji odpadów.

  Encyklika "Redemptor hominis" (1979)

  Na podobny aspekt
  lekceważenia równowagi w obrębie relacji człowiek-środowisko-gospodarka zwraca uwagę encyklika...
 • ... kwaterę w Szczawnicy. Tam miał się nim zająć lekarz.
  - Nie
  lekceważmy mniejszych gór - komentuje wydarzenie Janusz Kapłon z Grupy Podhalańskiej GOPR...
 • ... hierarchów i co sprawia, że dziesiątki tysięcy polskich rodzin katolickich lekceważy ten głos, gorliwie wierząc w Amwaya. Z jakich powodów słowo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego