lekceważyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

lek•ceważyć -ażę, -ażą; -aż, -aż•cie

Słownik języka polskiego PWN

lekceważyć
1. «traktować kogoś lub coś pogardliwie, bez szacunku»
2. «nie przywiązywać wagi do czegoś»
lekceważący «świadczący o czyimś lekceważeniu»
• lekceważąco
lekceważenie «traktowanie kogoś lub czegoś bez dostatecznej uwagi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego