lgota

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lgota Wiel•ka Lgocie Wiel•kiej, Lgotę Wiel•ką; przym.: lgocki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego