lgota

Wielki słownik ortograficzny PWN

Lgota Wiel•ka Lgocie Wiel•kiej, Lgotę Wiel•ką; przym.: lgocki

Porady językowe

ligota
14.04.2003
Witam, moje pytanie dotyczy słowa ligota: co ono oznacza (nie chodzi mi o dzielnicę Katowic)? Spotyka się je niekiedy w nazwach miejscowości. Pozdrawiam.
ligota
4.07.2002
Nie znalazłem objaśnienia polskiego słowa ligota, obecnie ligota występuje jako człon nazw miejscowości. Za pomoc dziękuję.
Cerefisko
21.02.2014
Mieszkam w niewielkiej miejscowości Parzymiechy, położonej na Północnych krańcach województwa śląskiego. Zagroda moja jest zlokalizowana u podnóża niewielkiego wzniesienia, które na mapie nosi nazwę Góra Cerefiska”. W związku z tym mam pytanie: co oznacza słowo Cerefisko, od którego najprawdopodobniej powstała nazwa tego wzniesienia?
Andrzej Dzieciaszek

Encyklopedia PWN

w średniowieczu zwolnienie chłopa od powinności, → wolnizna.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego