liberalizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

liberalizm (polit.) -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

liberalizm
1. «tolerancyjny stosunek wobec poglądów lub czynów innych ludzi»
2. «kierunek polityczny opowiadający się za zagwarantowaniem wolności jednostki, mniejszości narodowych, wyznaniowych itp.»

• liberalistyczny
liberalizm gospodarczy «kierunek ekonomiczny głoszący, że państwo powinno pozostawić wszystkim podmiotom gospodarczym swobodę działania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego