liczba mianowana

Słownik języka polskiego PWN

liczba mianowana «liczba, przy której jest podana nazwa jednostki»

Porady językowe

Oznaczenia liczb jednakowo mianowanych
6.09.2018
Szanowni Państwo!
Napotkałam ostatnio problem i nie znalazłam rozwiązania: w jaki sposób należy zapisać przedział procentowy? Czy powinno to być od 6% do 9%? Czy od 6 do 9%? Czy oba zapisy są poprawne?
Z wyrazami szacunku
Skład tekstu matematyczno-fizycznego
11.02.2016
Szanowni Państwo,
jeśli w pracy z zakresu fizyki pisze się o kącie z zakresu 0-60 stopni, przy czym użyje się symbolu stopnia, to należałoby go zapisać zarówno po 0, jak i po 60, czy tylko po 60?
Jeszcze jedno pytanie: czy jeśli w ramach składu matematycznego piszemy np. F=const., to const. powinno zostać złożone pismem prostym czy pochyłym?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
zostać z czasownikiem niedokonanym
23.05.2011
Czy w konstrukcji zostać + bezokolicznik może pojawić się czasownik niedokonany, np. „Muszą zostać liczone”?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego