lingua franca

Słownik języka polskiego PWN*

lingua franca [wym. linga franka]
1. «gwara złożona z elementów języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, greckiego i arabskiego, używana w portach Morza Śródziemnego»
2. «wspólny język, umożliwiający porozumiewanie się ludziom, którzy na co dzień mówią różnymi językami»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego