liryka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

liryka -yce, -ykę
liryk (poeta) -yka, B.= D., -ykiem; -ycy, -yków
liryk (wiersz) -ku, B.= M., -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN*

liryka
1. «jeden z trzech rodzajów literackich, obejmujący utwory, które wyrażają uczucia i refleksje jednostki; też: utwory o tym charakterze»
2. «liryzm»

• liryczny • lirycznie • liryczność
liryka bezpośrednia «liryka, w której podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego