lis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lis: Bogdan Lis, Lisa, o Lisie
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
Lis (gwiazdozbiór) -sa, -sie
lis -sa, -sie; -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

lis
1. «drapieżne zwierzę o wydłużonym tułowiu, wąskim, ostro zakończonym pysku i puszystym, długim ogonie»
2. «wyprawiona skóra tego zwierzęcia»
3. pot. «o człowieku sprytnym, podstępnym»
4. pot. «zabawa dziecięca»

• lisi • lisek • lisisko
lis morski «rekin o znacznie wydłużonej płetwie ogonowej i zmiennym ubarwieniu ciała»
lis polarny «niewielkie zwierzę drapieżne żyjące w tundrze półkuli północnej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego