listeria

Słownik języka polskiego PWN

listeria «bakteria przenosząca się drogą pokarmową»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ma SOD, lecz nie zawiera ani katalazy, ani peroksydazy. Szczepy Listeria monocytogenes nie mające katalazy mają podwyższoną aktywność SOD. Być może...
  • ... trudniej zabijane przez fagocyty (prawidłowość ta dotyczy m.in. stafylokoków, Listeria monocytogenes i mykobakterii) - co mogłoby przemawiać za bakteriobójczą rolą nadtlenku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego