lity

Wielki słownik ortograficzny PWN

lit (pierwiastek chem.; symbol: Li) litu, licie
lit (jedn. monet. Litwy do 2014 r.) lita, licie; litów
W.Ks.Lit. (= Wielkie Księstwo Litewskie) a. WXL, a. WXLit

Słownik języka polskiego PWN

lity
1. «odlany z kruszcu»
2. «tworzący jednolitą, zwartą masę»
3.  «przetykany złotymi nićmi»
-lit «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z kamieniem, skałą, skamieliną lub minerałem»
lit I «pierwiastek chemiczny, miękki, srebrzystobiały, bardzo aktywny chemicznie metal»
• litowy
lit II «jednostka monetarna Litwy»
skały lite «skały o zwartej budowie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

lit

Porady językowe

Jak się odnieść do punktów wyliczenia?
4.11.2014
Szanowni Państwo,
czy kiedy w tekście następują wyliczenie, do którego się potem odnosimy, to powinniśmy napisać np. w podpunkcie a), czy w podpunkcie a? Z kolei jeśli wyliczamy przy pomocy cyfr arabskich z kropkami, to potem: w punkcie 2 czy w punkcie 2.? Często w tekstach matematycznych można spotkać strukturę numeracji różnych treści w ramach rozdziałów. W takim wypadku odwołamy się – przykładowo – do twierdzenia 2.5. czy 2.5?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
pejoratywizacja znaczeń wyrazów
23.01.2014
Według Etymologicznego słownika języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego słowo pierdolić było przed XIX wiekiem „słowem całkiem «przyzwoitym», używanym i w salonach (dla eufonii swojej)”, co poparto cytatem z Józefa Wybickiego. Czy są w języku polskim inne słowa, które z biegiem czasu nabrały odcienia wulgarnego, nie zmieniając przy tym znaczenia?
dlaczego Rzym, a nie Roma?
28.11.2007
Jak doszło do tego, że w języku polskim (i podobnie w innych językach słowiańskich) oryginalna nazwa Roma przekształciła się w Rzym?
Z poważaniem,
Piotr

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 91 § 3:
  - według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 15
  lit. b) ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie...
 • ... trzony wzdłużne wykonane z drewna klejonego warstwowo
  trzony poprzeczne z
  litego drewna bukowego (dodatkowy poprzeczny trzon wzmacniający w części środkowej)
  28...
 • ... doogonowo. Z części wątrobowej, która rozrasta się szczególnie szybko, powstaje lity twór pozostający w łączności z dwunastnicą za pomocą przewodu (ductus...

Encyklopedia PWN

lit
[łac. < gr.],
Li, lithium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3;
-lit
[gr.],
ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z kamieniem, skałą, minerałem, np. aktynolit, paleolit.
tkaniny o osnowie jedwabnej i wątku ze złotą (złotogłowie) lub srebrną (srebrnogłowie) nicią;
związek koordynacyjny, ciało stałe;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego