lobbysta

Wielki słownik ortograficzny PWN

lob•bysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN

lobbing «wywieranie wpływu na organy władzy państwowej w interesie określonych grup politycznych, gospodarczych lub społecznych»
• lobbistyczny, lobbystyczny • lobbista, lobbysta • lobbować

Porady językowe

yerbiści czy yerbyści?
9.05.2012
Szanowni Państwo!
Yerba mate piją yerbiści czy yerbyści (jerbiści czy jerbyści)? Wydawałoby się, że yerbyści – wszak mamy yerba mate, a nie yerbia mate, ale wątpliwości się pojawiają i dręczą.
I z tej samej dziedziny, choć na wyjaśnienie związku brak miejsca: czy torba (do noszenia akcesoriów do yerba mate) może mieć kształt penisoidalny, czy musi falliczny?
Z poważaniem
Witold Maria

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dyskusję. Zresztą lobbyści mediów prywatnych już temat podchwycili. Andrzej Zarębski, lobbysta niezwykle wytrawny, od razu zapowiedział: mamy teraz doskonały moment, by...
  • ... stolicy o interesy „Wuja Sama”. Palmę pierwszeństwa spośród lobbystów ze Starego Kontynentu wiodą środowiska związane z rolnictwem, przemysłem motoryzacyjnym...
  • ... noc.
    Kongresowa komórka, która sporządziła raport na ten temat, wzywa
    lobbystów do powściągliwości, a rząd federalny do zapewnienia kongresmanom dodatkowych środków...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego