losowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

losowanie; -ań
losować -suję, -sują

Słownik języka polskiego PWN

losowanie «procedura, podczas której są ciągnięte lub wybierane losy, liczby, kupony itp.»
losować «ciągnąć, wybierać losy, liczby, kupony itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego