lub

Wielki słownik ortograficzny PWN

lub ,
lubić -bię, -bią
Lubień -enia, -eniem; przym.: lubieński
Lubień Kujaw•ski Lubienia Kujaw•skiego, Lubieniem Kujaw•skim; przym.: lubieński

Słownik języka polskiego PWN

gościnny występ (artysty lub zespołu) «występ artysty lub jakiegoś zespołu przybyłych skądś, aby dać przedstawienie»
lub I «spójnik wyrażający możliwą wymienność lub wzajemne wyłączanie się zdań lub ich części»
lub II «partykuła używana między dwoma określeniami ilości lub liczby, komunikująca, że podane wielkości są przybliżone, np. Spotykali się dwa lub trzy razy w tygodniu.»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
lubić
1. «czuć do kogoś sympatię»
2. «znajdować w czymś przyjemność»
3. «o roślinach, zwierzętach, rzeczach: wymagać, potrzebować czegoś»
lubić się «czuć do siebie wzajemnie sympatię»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

lub

Zasady pisowni i interpunkcji

[376] 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
[373] 90.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych
[372] 90.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami
[374] 90.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym
[436] 97.6. Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła
[21] 7.5. Pisownia -ji, -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia
[33] 12.1. Pisownia oboczna s lub sz, c lub cz
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[429] 96.6. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego
[424] 96.1. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów
[342] 87.6. Kropkę po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia
[408] 93.12. Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami
[431] 97.1. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[105] 20.6. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
[123] 20.24. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych
[360] 90.1. Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[207] 55.3. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części
[54] 15.3. Zakończenia form bezokolicznika

Porady językowe

lub w zdaniu pytającym
7.10.2010
Dzień dobry!
Teraz normalnie w zdaniu pytającym używa się wyrazu czy, np. „Wolisz pójść do kina czy zostać w domu?”. Czy kiedykolwiek w takim zdaniu używało się słowa lub? Może w literaturze?
Pozdrawiam,
lub czy albo?
2.05.2012
„Poprawnie jest w każdym razie lub bądź co bądź”. Czy zamiast lub nie należało użyć albo? Obie formy są poprawne, to fakt, ale w danej chwili powiemy tak albo tak. Nie użyjemy przecież obu form.
lub i albo
24.06.2003
Lub/i – czy ta forma jest poprawna? Spotkałem się w Wiedzy i Życiu z opinią, że spójnik lub zawiera w sobie jednocześnie albo oraz i. Tzn. (lub = albo + i). Przykładowo, mówiąc: „Do sklepu pójdę ja albo ty”, mogę mieć na myśli następujące możliwości:
1. Do sklepu pójdę tylko ja,
2. Do sklepu pójdziesz tylko ty.
Natomiast mówiąc: „Do sklepu pójdę ja lub ty”, biorę pod uwagę, że:
1. Do sklepu pójdę tylko ja,
2. Do sklepu pójdziesz tylko ty,
3. Do sklepu pójdziemy obaj, ty i ja.
W tym świetle używanie formy lub/i byłoby błędne, gdyż wystarczy samo lub zawierające już w sobie i.
Jeśli mam rację, to nie mogę też powiedzieć: „Przeżyję lub umrę”, bo to wyrażenie zawiera, zgodnie z proponowanym przeze mnie znaczeniem lub, możliwość przeżycia i śmierci jednocześnie, a to niemożliwe. Czy mam rację? Czy myślę poprawnie?
Jeśli zaś się mylę, to proszę mi wyjaśnić, czym różni się słowo lub od albo? Czy jest różnica semantyczna?

Ciekawostki

Mówimy „Historia lubi się powtarzać”, mając na myśli to, że pewne zdarzenia powtarzają się w określonych okolicznościach.
Mówimy „Kto się lubi, ten się czubi”, mając na myśli to, że tylko ludzie całkowicie sobie obojętni nigdy się nie sprzeczają, gdyż nie mają powodu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... użyciu ługu potasowego. Gdy skamieniałości wapienne znajdują się w fosforycie lub w skale niedogodnej do użycia któregokolwiek z wymienionych czynników, należy...
  • ... PORANKU

    Aby zaimponować współczesnej kobiecie, musisz być pilotem promu "Discovery"
    lub posiadaczem zegarka Rado o iście kosmicznych zaletach
    Zegarki Rado to...
  • ... Skarbu Państwa albo samorządów. Gdyby dworek "Bajka" należał do Mostostalu lub jakiejś polsko-niemieckiej spółki, pp. Berscy nie mieliby szans na...

Encyklopedia PWN

ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
wada rozwojowa;
w. gminna w województwie małopol. (pow. myślenicki), na pograniczu Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie Raby;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie włocławskim, we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego, nad Jez. Lubieńskim.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!