ludność

Wielki słownik ortograficzny PWN

lud•ność -ści

Słownik języka polskiego PWN

ludność «ludzie żyjący na jakimś obszarze»
• ludnościowy
ewidencja ludności «ustalanie i aktualizowanie danych o miejscu pobytu osób, o narodzinach, zgonach, zmianach stanu cywilnego»
reprodukcja ludności «proces odtwarzania stanu i struktury ludności związany z ilością urodzeń i zgonów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego