ludzki

Wielki słownik ortograficzny PWN

ludz•ki; -dz•cy

Słownik języka polskiego PWN

ludzki
1. «dotyczący ludzi, należący do ludzi»
2. «odznaczający się przychylnością, wyrozumiałością»
3. «odpowiedni dla ludzi, godny ludzi»
4. daw. «należący do służby»
kondycja ludzka «sytuacja człowieka w świecie, wynikająca z jego natury i uwarunkowań zewnętrznych»
po ludzku
1. «życzliwie»
2. «porządnie, przyzwoicie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nie ludzką ręką pisany
6.06.2008
Dzień dobry Państwu.
Acheiropoeton to obraz nie-ludzką ręką pisany czy nie ludzką ręką pisany, czy nieludzką ręką pisany? Osobiście najmniej podoba mi się wersja nieludzką, wolałabym jednak usłyszeć fachową opinię.
Z wyrazami szacunku.
osoba ludzka raz jeszcze
23.03.2004
W kwestii, czy zwrot osoba ludzka jest poprawny, wyjaśniam, że o ile brzmi on dziwnie w języku potocznym (np. w zdaniu: w windzie mieszczą się 3 osoby ludzkie), o tyle jest przyjęty i zrozumiały w filozofii i teologii, gdzie mówi się o osobach ludzkich np. w odróżnieniu do Osób Boskich. Analogiczna uwaga dotyczy więzi międzyludzkich i więzi międzyosobowych. Ponadto trzeba widzieć, że wyrażenie jednostka ludzka ma w filozofii i teologii inny sens niż osoba ludzka.
Paweł Borkowski
osoba ludzka?
18.03.2004
Czy poprawne są często spotykane wyrażenia: osoba ludzka, więzi międzyosobowe?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest autentyczna pokora, wyrozumiałość i świadomość własnych niedostatków. Gdzie zawodzi ludzka słabość, tam może objawić się wtedy moc Bożego Ducha: "Nie...
  • ... poczuciem zagrożenia społeczeństwa ze strony przestępców. Jak utrzymać ten liberalny, ludzki kurs, lecz nie dawać jednocześnie podstaw do czynienia zarzutów, że...
  • ... del Bosque" jest totalna przebudowa społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie nowego typu ludzkiego - Człowieka Przełomu, który dokonał wewnętrznej rewolucji, który wewnętrznie wyzwolił się...

Encyklopedia PWN

jedna z dziedzin działalności OBWE;
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
antropol. jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej zmienności człowieka;
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
termin występujący głównie w egzystencjalizmie, oznaczający uwarunkowanie konkretnej ludzkiej egzystencji, zarówno indywidualne, jak i wspólne ludzkiej naturze;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego