luzacko

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

luzak
1. pot. «osoba o swobodnym sposobie bycia»
2. «koń niezaprzężony, idący luzem»
3. «w okresie feudalizmu: chłop bez stałego miejsca zamieszkania»
4. «w dawnym polskim wojsku: ordynans konny»

• luzacki • luzacko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ja teraz musze zbierać wszystko wolno jej, wszystko tego, ja luzacko chowałam, nie w takiej ryzie, no...
    Ale...
    no, ale wie...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego